Eğitimlerimiz Başarıyla Tamamlandı

Birinci Gün Eğitimi

Birinci gün eğitimimiz Doç. Dr. Burcu Atar hocamız ile başladı. Burcu Atar hocamız, R programının arayüzünü tanıttıktan sonra temel veri yapılarını, paketleri öğrencilere aktardı. Ardından betimsel istatistiklere yönelik giriş düzeyinde bilgileri kursiyerlere sundu.

1. Gün Eğitimi

İkinci Gün Eğitimi

İkinci gün eğitimimiz Dr. Öğr. Üyesi İlhan Koyuncu ile devam etti. Eğitimde kolerasyon ve regresyon hesaplamalarına yönelik temel R uygulamaları öğrencilere aktarıldı ve öğrencilerle birlikte çeşitli örnekler üzerinden uygulamalar yapıldı.

2. Gün Eğitimi

Üçüncü Gün Eğitimi

Eğitimin üçüncü gününde farklı türdeki T testleri hakkında bilgiler Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yurtçu tarafından öğrencilere aktarıldıktan sonra R programlama dilinde t-testlerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

3. gün eğitimi

Dördüncü Gün Eğitimi

Dördüncü gün eğitimleri Doç Dr. Önder Sünbül’ün sunumlarıyla gerçekleşti. Önder Sünbül hocamız varyans ve kovaryans analizleri konusunda öğrencilere bilgiler aktardıktan sonra R programlama dilinde farklı alanlara yönelik örnekler üzerinden uygulamalar gerçekleştirdi.

4. Gün Eğitimi

Beşinci Gün Eğitimi

Eğitimlerin beşinci gününde Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal hocamızla birlikte öğrencilerimiz R programlama dilinde verilerin görselleştirmesine yönelik paketleri ve fonksiyonları öğrenip, farklı alanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdiler.

5. gün eğitimi

Altıncı Gün Eğitimi

Eğitimlerin altıncı ve son gününde parametrik olmayan istatistiklere yönelik bilgiler Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil Özberk hocamız tarafından öğrencilere aktarılmıştır. Ardından öğrencilerle birlikte parametrik olmayan istatistik uygulamaları R programında gerçekleştirilmiştir.

6.gün Eğitimi