Katılımcı Kriterleri:

  • Katılımcı sayısı en az 20 en fazla 30 olacaktır.
  • Katılımcıların en az 20 farklı üniversiteden oluşmasına özen gösterilecektir.
  • R programlama dili ile ilgili Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde bulunan üniversitelerde lisansüstü düzeyde R eğitimlerinin verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle eğitim kapsamında bu iller dışındaki katılımcıların seçiminde öncelik verilecektir.
  • Katılımcıların en az yarısının kadınlardan oluşmasına dikkat edilecektir.
  • Katılımcı seçiminde eğitim seviyesi ve yaş kriterinin (en fazla 35 yaşındaki bireyler başvurabilirler) benzer seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.
  • Katılımcı kitlesini, eğitim veya sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora tez öğrencisi olup yüksek lisans ders döneminde temel istatistik vb. dersi almış ve ilgili dersi başarıyla tamamlamış öğrencilerden ya da ders dönemini başarıyla tamamlamış bireylerden oluşacaktır.
  • Etkinlik için hazırlanan web sayfasında bulunan başvuru formu ile belirtilen takvimde başvurular alınacaktır. Web sayfası üzerinden alınan başvurular düzenleme kurul üyeleri tarafından puanlanacak ve buna göre katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcı seçiminde istatistik dersi başarısı ya da yüksek lisans/doktora ders dönemini başarılı biçimde tamamlamış olmak kriteri esas alınacaktır.
  • Kursiyerlerin, etkinliğin uzaktan eğitim yoluyla yapılması ve etkinliğe aktif olarak katılabilmeleri için bilgiyar, internet bağlantıları ile hoparlör ve mikrofon gibi uzaktan eğitim uygulamalarının gerektirdiği teknik kişisel düzeydeki ekipmanlar kursiyerler tarafından sağlanmalıdır. Eğitimin nitelikli ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için kursiyer tarafındaki internet bağlantısı vb. tüm alt yapı kursiyer/katılımcı tarafından oluşturulmalıdır.
  • Kursa yönelik eğitimler uzaktan eğitim aracılığıyla gerçekleştirileceği için en düşük Windows 8 ve üzeri bir işletim sistemi, 2 GB RAM, Webcam, Mikrofon gibi ekipman ve özelliklere sahip bilgisayarlarla eğitime katılım göstermeniz önerilmektedir. Eğitimler ücretsiz ve açık kaynak kodlu Jitsi Meeting aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda herhangi bir uzaktan eğitim/video/konferans sistemi kurulumu gerekmemektedir. Jitsi Meeting kullanıcı hesabı gerektirmez ve internet tarayıcısı üzerinden çalışır.
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıt olması zorunludur.

Son Başvuru Tarihi 7 Haziran 2021

Katılımcı Listelerinin Duyurulması: 10 Haziran 2021

Eğitim Başlangıcı: 14 Haziran 2021

Eğitim Bitişi: 19 Haziran 2021