Eğitimlerimiz Başarıyla Tamamlandı

Birinci Gün Eğitimi

Birinci gün eğitimimiz Doç. Dr. Burcu Atar hocamız ile başladı. Burcu Atar hocamız, R programının arayüzünü tanıttıktan sonra temel veri yapılarını, paketleri öğrencilere aktardı. Ardından betimsel istatistiklere yönelik giriş düzeyinde bilgileri kursiyerlere sundu.

1. Gün Eğitimi

İkinci Gün Eğitimi

İkinci gün eğitimimiz Dr. Öğr. Üyesi İlhan Koyuncu ile devam etti. Eğitimde kolerasyon ve regresyon hesaplamalarına yönelik temel R uygulamaları öğrencilere aktarıldı ve öğrencilerle birlikte çeşitli örnekler üzerinden uygulamalar yapıldı.

2. Gün Eğitimi

Üçüncü Gün Eğitimi

Eğitimin üçüncü gününde farklı türdeki T testleri hakkında bilgiler Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yurtçu tarafından öğrencilere aktarıldıktan sonra R programlama dilinde t-testlerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

3. gün eğitimi

Dördüncü Gün Eğitimi

Dördüncü gün eğitimleri Doç Dr. Önder Sünbül’ün sunumlarıyla gerçekleşti. Önder Sünbül hocamız varyans ve kovaryans analizleri konusunda öğrencilere bilgiler aktardıktan sonra R programlama dilinde farklı alanlara yönelik örnekler üzerinden uygulamalar gerçekleştirdi.

4. Gün Eğitimi

Beşinci Gün Eğitimi

Eğitimlerin beşinci gününde Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal hocamızla birlikte öğrencilerimiz R programlama dilinde verilerin görselleştirmesine yönelik paketleri ve fonksiyonları öğrenip, farklı alanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdiler.

5. gün eğitimi

Altıncı Gün Eğitimi

Eğitimlerin altıncı ve son gününde parametrik olmayan istatistiklere yönelik bilgiler Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil Özberk hocamız tarafından öğrencilere aktarılmıştır. Ardından öğrencilerle birlikte parametrik olmayan istatistik uygulamaları R programında gerçekleştirilmiştir.

6.gün Eğitimi
Derslere Ait Örnek Videolar (İkinci Gün Eğitimi)
Derslere Ait Örnek Bir Video ( Beşinci Gün Eğitimi)

Beşinci gün eğitimine ait örnek bir ders kesiti (2 saat 27 dk) aşağıda yer almaktadır.

Derslere Ait Örnek Bir Video (Birinci Gün Eğitimi)
Üçüncü Dönem Eğitimlerimiz Başlıyor

TUBİTAK’ın 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında daha önce desteklenen ve başarıyla gerçekleştirilen bilimsel eğitim etkinliklerinin yaygın etkisinin artırılması amacıyla bu etkinliklerin 2021 yılında çevrimiçi olarak yeniden düzenlenmesi için karar alınmıştır. Bu kapsamda, 2019 ve 2021 yılında Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarına yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz “RStudio İle Temel İstatistiksel Uygulamalar ve Raporlama Eğitimi”  tekrar doğrudan destek verileceği belirtilmiştir. Bu sebeple eğitimleri 14 Haziran 2021 ile 19 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak tekrar gerçekleştireceğiz.

Katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 7 Haziran 2021’dir.

İlgi ve desteğiniz için teşekkür eder, işbirliğimizin artarak devam etmesini dilerim.

Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER

Akdeniz Üniversitesi

Turizm Fakültesi