RStudio İle Temel İstatistiksel Uygulamalar ve Raporlama Eğitimi isimli projemiz kapsamında akademisyenliğin başlangıç noktasında olan ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde bulunan genç bilim insanlarının RStudio’ya çalışma prensiplerine hakim olması ve RStudio’yu kullanarak temel istatistiksel yöntemleri gerçekleştirebilme becerisine sahip olması amaçlanmıştır. Bu kurs kapsamında, sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ücretsiz, paylaşıma açık kodlu, birçok yazılımın yeteneklerine sahip kullanıcı dostu olan RStudio’yu temel düzeydeki yetkinlikerine sahip olacaklar ve bilimsel çalışmalarında yapacakları temel istatistiksel yöntemleri hatasız ve doğru bir biçimde gereçekleştirerek yorumlayabilmeleri hedeflenmiştir. Katılımcılar eğitimin çıktısı olarak RStudio’nun çalışma prensiplerini öğrenecekler ve bu prensipler ile temel istatistiğe ilişkin uygulamalarını RStudio’da platformunda gerçekleştireceklerdir. Bu doğrultuda etkinliğin kapsamı;

 • Rstudio yazılımın kurulması ve arayüzü,
 • Rstudio’da komutlar, fonksiyonlar ve paketler,
 • Rstudio’da veri türleri, veri girişi ve dosya türleri,
 • Korelasyon ve regresyon analizlerinin kavramsal çerçevesi ve amacı,
 • Korelasyon ve regresyon analizi için hipotez testlerinin oluşturulması,
 • RStudio ortamında korelasyon ve regresyon analizinin varsayımlarının testi
 • RStudio ortamında korelasyon ve regresyon analizi uygulaması ve raporlaması
 • T testi türleri ile bu testlerin kavramsal çerçevesi ve amaçları
 • T testi için hipotez oluşturulması ve varsayımları
 • RStudio ortamında t testi ve türlerini uygulaması ile raporlanması
 • Anova ve Ancova testlerinin kavramsal çerçevesi ve amaçları amaçları
 • Anova ve Ancova testleri için hipotez oluşturma ve varsayımlarının testi
 • Anova ve Ancova testleri paketler yardımıyla gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 • Non-Parametrik analizlerin kavramsal çerçevesi ve amaçları,
 • Non-Parametrik analizlerin amaçları ile varsayımlarının testi,
 • Non-Parametrik analizlere ilişkin testleri paketler yardımıyla gerçekleştirilmesi,
 • Grafik ve tablo oluşturmayı, incelenen analizlerde görselleri RStudio ortamında gerçekleştirme ve raporlamasıdır.